ONS BEREIK ONS DOEL DEURDAT ONS

  • Netwerke tussen relevante organisasies en mense skep;
  • Inklusief met almal saamwerk en assosieer;
  • Nie voorskriftelik is oor wat ander doen nie, maar saam werk en gesels;
  • Die optimale benutting van bronne fasiliteer;
  • Samewerking verkry deur waarde toe te voeg en diens te lewer;
  • Aksies skep en lewer waar daar gapings is;
  • Aksies en gesprekke inisieer, stimuleer en versnel.
qtq80-LzvtsG

Opkomende Aktiwiteite

No event found!