Grad-caps

Doen aansoek

Die Rapport Onderwysfonds is ‘n nie-winsgewende weldaadsorganisasie wat finansiële hulp verleen aan jong onderwysstudente wat ná skool verder wil studeer maar nie oor die nodige fondse beskik nie.

Hulp is beskikbaar in die vorm van ‘n leningsbeurs, waarvolgens ’n lening vir ’n jaar teen ‘n gunstige rentekoers aan die student toegestaan word. ’n Gedeelte van die rentedraende lening kan jaarliks, op grond van die akademiese uitslae, volgens ‘n glyskaal, in ’n beurs omskep word.

Netwerk het ‘n posisie vir Namibiese verteenwoordiging op die evalueringskomitee beding om geleenthede te skep vir verdienstelike Namibiese kandidate.

SLUITINGSDATUM VIR 2021 AANSOEKE:

30 SEPTEMBER 2020

 

Registreer hier

Doen hier aansoek om ʼn beurslening by die Rapport Onderwysfonds