4ad850978b0a6

Netwerk is 'n onafhanklike, nie-politiese, vrywillige, Christelike Afrikaner organisasie, met die Bybel as die Woord van God as grondslag.

  • ’n Klein groepie Afrikaners het besef dat Afrikanerkultuur en ekonomiese tradisies nie oor die langtermyn bewaar en uitgebou sou word in Namibië nie.  Onder die voorsitterskap van Nico Tromp (2006–2011) en die betrokkenheid van Afrikanerleiers soos Dr Callie Opperman, Polla Steyn, Ernst Stals en Jurie Viljoen, is die organisasie Netwerk vir Afrikanerbelange gestig.
  • Netwerk het uitgereik na die enkele oorblywende Afrikanerorganisasies en begin om die werksaamhede te koördineer. Daarby het Netwerk Afrikanereiendomme en finansiële bates in Namibië gekonsolideer in samewerking met die Selfhelp Trust, sodat die bates aangewend kan word vir die bevordering van Afrikanerkultuur.
  • Die Selfhelp Trust het in die middestad van Windhoek ’n bymekaarkomplek vir Afrikaners opgerig en dit "Ons Erfdeel" genoem. Op die terrein is die Bittereinder-monument, een van die min Afrikanermonumente in Namibië. Ons Erfdeel huisves vandag ’n Afrikaner argief, biblioteek en is ’n bymekaarkomplek vir Afrikaanse taal- en kultuurorganisasies.

ONS WERK VIR DIE

  • Bevordering van die belange van Afrikaners om daardeur die land en die breë gemeenskap te dien, sonder die benadeling van die ander se belange;
  • Bydrae tot die ontwikkeling van Afrikaners tot uitnemendheid op elke terrein van die samelewing; en
  • Bemagtiging van Afrikaners om hulle welvaart te help verbeter, ten einde ander gemeenskappe te bemagtig.

  ONTMOET DIE BESTUUR

Voorsitter: Philippus Tromp

Gerard Tromp

Wilmar Fourie

Christie Horn

Barnie van der Walt

Dr. Callie Opperman

Victor Boshoff

Brand van Zyl